Potatisodling i Norrbotten
Jan-Ove Wikström gjorde en helomvändning i början av 80-talet, då han gick från att ha arbetat som ingenjör till att bli potatisodlare på heltid. Det började med att han köpte upp lite marker och byggde det första potatislagret.
Med åren som gått har verksamheten växt sig allt större och i dag arbetar det fem stycken personer i företaget Jan-Ove Wikströms Potatis. Här odlar man omkring 20-50 hektar, vilket motsvarar ungefär 600 till 1,5 ton potatis per år. Potatisen består av olika runda sorter, mandelpotatis och Asterix. Kravodlar gör de också, då det är vissa som vill ha det, men inte så många, berättar Jan-Ove.

Häften av all potatis säljs till butiker och andra hälften skalas och går till restauranger och storkök. Själva distributionen sköter de själva och levererar potatisen mellan klockan sex och nio. Om någon restaurang skulle behöva en leverans av skalad potatis under helgen så kör de även ut då. Vid varje leverans är potatisen som går till de 70 olika restauranger alltid nyskalad. På Wikströms Potatis gör skalmaskinen ett ton potatis i timmen, alla dagar i veckan.
Är man inte nöjd med potatisen får man ersättning för påsen.
- Vi har ersatt tre stycken på ett år med hundra kronor, skrattar Jan-Ove. Något som tyder på att det är bra potatis som odlas, med tanke på hur mycket potatis som levereras varje år. Oftast beror dålig potatis på att den har legat varmt för länge.

Potatisodling är inte helt enkelt, man måste komma upp i stor skala för att det ska löna sig och man ska kunna leva på det. I norrbotten är det inte mer än 12-13 stycken som odlar potatis, Jan-Ove Wikström är en av dem som lyckats med sin verksamhet.


Jan-Ove Wikströms Potatis

Bransch:
Mat

Telefon: 0920-261951
Fax: 0920-261451


Email:
wikstromspotatis@telia.com

Adress:
Jan-Ove Wikströms Potatis
Sunderbyv. 83
95442 Södra Sunderbyn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN